Екологічна відповідальність Daikin

Екологічна відповідальність

Створення екологічних кліматичних рішень

Daikin прагне забезпечити будинки, підприємства та різні галузі найбільш ефективними і безпечними рішеннями для задоволення вимог до охолодження і опалення, зараз і в майбутньому.

Ми усвідомлюємо свою відповідальність за захист навколишнього середовища, і наша політика, практична діяльність спрямована, перш за все, на охорону довкілля. Ми здійснюємо свою діяльність відповідно до принципів турботи про навколишнє середовище, що надає їй як економічний, так екологічний сенс.

екологічна відповідальність daikin

Світові екологічні ініціативи компанії Daikin

Якщо и бажаєте більше дізнатися про світові екологічні ініціативи Daikin, ознайомтесь, будь ласка, з інформацією про соціальну відповідальність компанії Daikin Industries Ltd (CSR) на нашому веб-сайті.

Природоохоронні цілі Daikin Europe N.V.

Daikin Europe має більш конкретний план дій з визначенням природоохоронної політики та екологічних цілей та урахуванням ISO14000. Daikin Europe щорічно повідомляє про ці дії в своїй регулярній екологічній доповіді. Детальніше >>

Наша екологічна політика ґрунтується на таких основних принципах:

Раціонально використовувати енергію

Компанія Daikin Europe N.V. постійно займається пошуками шляхів скорочення споживання енергії на своїх заводах і раціонального використання джерел енергії.

Зниження впливу холодоагентів на навколишнє середовище і підвищення енергоефективності наших продуктів

Компанія Daikin Europe NV прагне скоротити викиди парникових газів в своїй продукції за рахунок зменшення впливу холодоагентів і підвищення енергоефективності.

Продовжувати політику на європейському рівні

Компанія Daikin Europe N.V. постійно адаптує свою екологічну політику до мінливих глобальних, європейських і місцевих законодавчих схем. Вона стимулює і сприяє суворому застосуванню всіх відповідних законів і формулює рекомендації для сприяння реалізації.

Збільшення утилізації продукції і зменшення кількості відходів

На стадії розробки продукту компанія Daikin приймає до уваги можливість вторинної переробки, користуючись принципами «сходів Лансінка (Lansink)»*. Компанія дбає про утилізацію і скорочення викидів на всіх стадіях роботи (виробництво, транспортування і логістика, монтаж, техобслуговування тощо), а також займається переробкою продуктів, час експлуатації яких сплив.

Управляти хімічними речовинами і препаратами

Компанія Daikin Europe N.V. прагне забезпечити оптимальну безпеку при зберіганні й використанні хімікатів. Це включає пошук нових, більш надійних виробів, які замінять існуючі технології.

Розробка продуктів зі зниженим впливом на навколишнє середовище

Компанія Daikin прагне дотримуватися всіх природоохоронних законодавств. Більше того, екологічні принципи компанії виводять її продукцію на високий рівень з точки зору зменшення впливу на навколишнє середовище.

Бути моделлю екологічної відповідальності

Компанія Daikin має намір стати підприємством-моделлю, що проводить навчання і надає інформацію про вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Вона підтримує і веде обговорення з зовнішніми організаціями, сусідами та суспільством в цілому, представлена робочими групами у відповідних галузях.

Сходи Лансінка (Lansink): принципи і методи управління процесом викидів відходів, встановлені голландським парламентарієм - Едом Лансінком - у вигляді схеми з кількома «сходинками». Сходинки являють собою ієрархію все кращих шляхів роботи з викидами відповідальним по відношенню до навколишнього середовища чином.

Докладніше