Skip to main content

Передбачене правом повідомлення

Передбачене правом повідомлення

Доступ і використання веб-сайту компанії Daikin Europe N.V. регулюється наведеними нижче положеннями (разом — «Юридична інформація»). Відвідуючи та використовуючи веб-сайт компанії Daikin, ви приймаєте положення Передбаченого правом повідомлення у редакції, чинній на момент доступу. Daikin залишає за собою право вносити зміни в положення Передбаченого правом повідомлення у будь-який час, на власний розсуд і без попереднього повідомлення. Продовження використання даного веб-сайту означає прийняття змінених положень Передбаченого правом повідомлення. Ви несете відповідальність за ознайомлення з положеннями Передбаченого правом повідомлення, чинного на момент доступу до цього веб-сайту і його використання. У разі порушення будь-якого з умов і положень Передбаченого правом повідомлення ваш дозвіл на використання веб-сайту буде автоматично скасовано.

Авторські права

Вміст і оформлення даного веб-сайту належать або ліцензовані компанії Daikin і захищені авторським правом та іншими законами про інтелектуальну власність. Будь-яке несанкціоноване використання вмісту може призвести до порушення таких законів. Всі права, не зазначені явно в цьому документі, захищені. Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання частини або всього веб-сайту в будь-якій формі без попереднього письмового дозволу компанії Daikin заборонено. Ви можете подати заяву на отримання дозволу з використанням цієї форми.

За винятком сторінок, що містять інструкцію «роздрукуйте цю сторінку», ви можете роздрукувати тільки одну копію контенту для особистого некомерційного використання, за умови, що виготовлені вами копії містять всі дані про авторські права або інші повідомлення про права власності та будь-яку відмова від відповідальності, що містяться в оригіналі.

Товарні знаки

Всі фірмові найменування, товарні знаки, логотипи та зображення, що відображаються на цьому веб-сайті та належать Daikin зараз або будуть належати в майбутньому, є/будуть виключною власністю або наданими за ліцензією компанії Daikin або її філіалів(ам). Ваш доступ до цього веб-сайту не повинен тлумачитись як надання, неявно або іншим чином, будь-якої ліцензії або права на використання будь-яких фірмових найменувань, товарних знаків, логотипів і зображень, представлених на цьому веб-сайті, без попередньої письмової згоди компанії Daikin. Ви можете подати заяву на отримання дозволу, використовуючи цю форму.

Використання посилань

Цей веб-сайт містить посилання на веб-сайти третіх осіб, що перебувають поза межами контроля Daikin. Компанія Daikin не робить жодних заяв щодо будь-яких веб-сайт, до яких ви можете отримати доступ через цей веб-сайт.

Здійснюючи доступ до веб-сайтів третіх сторін з цього веб-сайту, ви робите це на свій страх і ризик. Daikin не несе відповідальності за точність, своєчасність, надійність, адекватність, послідовність або повноту будь-якої інформації, даних, думок, порад або заяв, наведених на цих веб-сайтах, або за якість будь-яких товарів або послуг, доступних на таких веб-сайтах.

Daikin надає ці посилання для вашої зручності і для інформаційних цілей. Наявність цих посилань не означає, що Daikin підтверджує або несе будь-яку відповідальність за вміст таких веб-сайтів. Компанія Daikin радить вам спочатку ознайомитися з умовами та положеннями щодо використання цих веб-сайтів.

Посилання на веб-сайт Daikin

Ви можете посилатися на веб-сайт Daikin за умови, що в посилання чітко зазначено, що відвідувачі вашого веб-сайту будуть переспрямовані на веб-сайт Daikin. Посилання не повинно вводити в оману і не може бути таким, що інформація з веб-сайту Daikin стане частиною іншого веб-сайту. Наприклад, обрамлення і хотлінк на веб-сайт Daikin не допускається без отримання попередньої письмової згоди компанії Daikin.

Ви можете подати заяву на отримання дозволу з використанням цієї форми.

Посилань не повинно бути на будь-якій сторінці вашого веб-сайту або в будь-якому контексті, що містить контент або матеріали, які можуть тлумачитись як непристойні або злочинні, які порушують або виправдовують порушення будь-яких прав третіх осіб.

Гарантія та відмова від відповідальності при використанні веб-сайту

Daikin не гарантує, що доступ до цього веб-сайту та його вміст будуть постійно діючими або безпомилковими. Цей веб-сайт і весь його вміст надаються на основі «як є», без будь-яких гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись названим, гарантії права власності або відсутності порушень, неявні гарантії товарності або придатності для конкретної мети, стосовно доступності, точності, безпеки, надійності чи вмісту веб-сайту.

Веб-сайт може містити технічні чи інші помилки, неточності або друкарські помилки. Daikin може вносити зміни в контент, розташування і послуги, доступні на веб-сайті, в т.ч. ціни й описи будь-яких зазначених продуктів, у будь-який час і без попереднього повідомлення. Контент або послуги, зазначені на цьому веб-сайті, можуть виявитись неактуальними, і Daikin не бере на себе жодних зобов'язань щодо оновлення таких матеріалів або послуг.

Ні компанія Daikin, ні будь-який з її підрядників, які беруть участь у створенні, виробництві або доставці будь-якого контенту даного веб-сайту. не несе відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, спеціальні або штрафні збитки, втрачений прибуток або збитки через порушення підприємницької діяльності, що випливають з використання або неможливості використання цього веб-сайту, навіть якщо компанія Daikin була попереджена про можливість таких збитків.

Компанія Daikin не несе жодної відповідальності і не приймає а себе жодної відповідальності за будь-які збитки або віруси, які можуть заразити ваш комп'ютер, обладнання або інше майно, в результаті або у зв'язку з вашим доступом до цього веб-сайту або його використання. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати деякі гарантії або обмежувати відповідальність, отже зазначені вище виключення або обмеження можуть вас не стосуватись. У цьому випадку відповідальність Daikin буде обмежуватись повною мірою, дозволеною законодавством.

Якщо ви не задоволені будь-якою частиною цього веб-сайту, вашим єдиним і винятковим засобом захисту є припинення використання даного веб-сайту.

Електронне надання даних

Надаючи дані (у т.ч. повідомлення, документи і файли) компанії Daikin за допомогою таких засобів, як електронна пошта або доступні на веб-сайті форми, ви погоджуєтеся з тим, що:

  1. Матеріали не міститимуть жодного контенту, який є незаконним або іншим чином непридатним для публікації;
  2. Ви будете використовувати розумні зусилля для виявлення та вилучення вірусів чи інших «забруднюючих» або руйнівних елементів перед направленням будь-яких матеріалів.
  3. Крім того, ви погоджуєтесь не вживати будь-яких дій, які спричиняють надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру даного веб-сайту.

Ви погоджуєтеся відшкодовувати, забезпечувати захист і, за нашим вибором, захищати компанію Daikin і її посадових осіб, директорів, співробітників, акціонерів, агентів і представників від будь-яких і всіх претензій третіх осіб, відповідальності, збитків і/або витрат, пов'язаних з неправильним використанням вами цього веб-сайту, порушенням вами положень Передбаченого правом повідомлення або порушенням чи використанням будь-яким іншим користувачем вашого облікового запису, будь-якої інтелектуальної власності або інших прав будь-якої особи чи організації.

Захист даних і файли cookie

Будь-які персональні дані, які Daikin отримує від вас, коли ви використовуєте цей веб-сайт, будуть оброблятися згідно з нашим Положенням про конфіденційність і Приміткою про файли cookie. Ви підтверджуєте, що при використанні цього веб-сайту даєте згоду на використання й обробку своїх персональних даних відповідно до нашого Положення про конфіденційність та Примітки про файли cookie.

Застосовуване законодавство й юрисдикція

Компанія Daikin веде свою діяльність і контролює цей веб-сайт на об'єктах, розташованих у Бельгії. Таким чином, інформація, що міститься на даному веб-сайті, вважається наданою в Бельгії і регулюється відповідно до законів Бельгії, без застосування будь-яких принципів колізійного права. Повною мірою, дозволеною відповідно до чинного законодавства, ви підтверджуєте виключну юрисдикцію судів Брюсселя.

Інші положення

Якщо будь-яке положення цього Передбаченого правом повідомлення стає або буде визнане незаконним, недійсним або таким, що з будь-якої причини втратило чинність, таке положення вважається відокремленим від Передбаченого правом повідомлення і не впливає на чинність інших положень. Це Передбачене правом повідомлення являє собою повну угоду між вами і компанією Daikin стосовно предмета даного документа.

Управління цим веб-сайтом здійснює Daikin Europe N.V. — компанія, зареєстрована в Бельгії, юридична адреса: 8400 Oostende (Belgium), Zandvoordestraat 300, зареєстрована в RPR м. Остенде під номером підприємства 412.120.336.

Ред. 1.3, травень 2013 р.

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?