Skip to main content

Визнання організаційної якості Daikin

Протягом багатьох років Daikin Europe N.V. визнавали добре керованим та організованим бізнесом, який відповідає усім європейським стандартам виробництва та відповідально ставиться до питань безпеки та добробуту своїх працівників. Ми додержуємось усіх чинних нормативних положень щодо зайнятості, правил техніки безпеки та охорони здоров'я, у ряді випадків створюючи кращі умови, ніж це вимагається, та забезпечуємо для співробітників потрібне навчання та підтримку на робочому місці. Компанія Daikin Europe N.V. також була визнана активним членом місцевих і більш широких європейських бізнес-спільнот, готовим взяти на себе відповідальність для просування нових ідей та заохочення інших організацій у регіоні.

Відповідність J-SOx

J-SOx — скорочена назва японської версії закону Сарбейнса-Окслі (Sarbanes-Oxley) або SOx. SOx - це частина законодавства США, розроблена американськими політиками Сарбейнсом та Окслі. Закон має на меті забезпечити прозорість та повернути впевненість інвесторам після ряду бухгалтерських скандалів у світі бізнесу.

З 2008 року всі компанії, які працюють на японському фондовому ринку, повинні дотримуватися японської версії цього закону — Закону про фінансові інструменти та біржі. З квітня 2008 року компанія Daikin Europe N.V. забезпечила відповідність положенням J-SOx.

Відповідь Daikin на J-Sox

Після прийняття цього закону в Японії компанія Daikin перебудувала свої системи для забезпечення у всій групі Daikin ефективності всіх операційних процесів, які можуть вплинути на фінансову звітність.

Daikin постійно оцінює ці системи, щоб забезпечити ефективне здійснення у компанії внутрішнього контролю, передбаченого положеннями J-SOx. Компанія зобов'язується вносити будь-які необхідні зміни до зазначених систем, щоб забезпечити постійне дотримання J-SOx та інших релевантних правил.

Сертифікат ISO14001

Відданість Daikin справі захисту та поліпшення якості навколишнього середовища була відзначена дуже важливим сертифікатом ISO14001.

У рішенні щодо сертифікації ІСО 14001 зазначено, що «компанія Daikin має ефективну систему управління навколишнім середовищем для захисту людини та довкілля від потенційно можливого впливу її виробничої діяльності, продуктів та послуг, допомагаючи при цьому підтримувати та покращувати загальну якість навколишнього середовища».

Компанія Daikin стала однією з перших серед виробників кондиціонерів, які отримали таке визнання.

Сертифікат ISO9001

Виробнича діяльність Daikin Europe N.V. відповідає усім європейським стандартам виробництва та вимогам щодо якості, а дослідження, що постійно проводяться компанією, зосереджують увагу як на оптимізації продуктивності блоків, так і на питаннях якості.

Успішно слідуючи прикладу наших заводів у Японії, компанія Daikin Europe N.V. отримала сертифікат ISO 9001 у 1993 році. Сертифікат гарантує нашим клієнтам, що ми приділяємо пильну увагу якості на всіх етапах проектування та виробництва, а також під час післяпродажевого обслуговування. Він також гарантує, що система якості Daikin регулярно перевіряється, як внутрішніми, так і зовнішніми органами.

У квітні 2002 р. компанія Daikin Europe N.V. пройшла аудит, що здійснювався Lloyd Register Quality Assurance відповідно до нової норми ISO9001:2000. Цей новий стандарт орієнтований на бізнес-процес і вимагає, щоб компанії-учасники керували всіма процесами для досягнення задоволеності клієнтів.

Наші мотивовані співробітники прагнуть постійного вдосконалення та забезпечують постійну відповідність продуктів та процесів Daikin вимогам сертифіката ISO9001.

Сертифікат ISO50001

З 2006 р. компанія Daikin добровільно бере участь у Фламандській енергетичній аудиторській угоді на період 2006–2014 років. Це угода між фламандським урядом та компаніями з високим споживанням енергії, а його положення виходять за рамки стандартних законодавчих вимог. Метою цієї угоди є забезпечення того, щоб фламандські енергоємні компанії ставали і залишалися провідними компаніями з енергоефективності! Daikin вже приєдналась до «спадкоємця» аудиторської угоди — Фламандської угоди про енергетичну політику на період 2015–2020 рр., що має такі ж цілі, як і попередня угода, але містить додаткові вимоги для компаній-учасниць.

Крім того, компанія Daikin має ефективну систему управління енергоспоживанням для забезпечення сталого використання та зменшення енергоспоживання! У 2014 р. наша система управління була успішно перевірена Lloyds відповідно до стандарту ISO 50001. Компанія Daikin стала однією з перших серед виробників кондиціонерів, які отримали таке визнання.

Примітка: DENV використовує тільки «зелену» енергію на виробничих потужностях в Остенді. Крім того, встановлено 2000 сонячних панелей для отримання «зеленої» енергії. Завдяки цим заходам DENV різко скоротила свій «вуглецевий слід».

Сертифікат 18001 OHSAS

Безпека наших співробітників, субпідрядників, відвідувачів та сусідів є надзвичайно важливою для Daikin.

У грудні 2010 р. компанія Daikin Europe N.V. одержала міжнародно визнаний сертифікат 18001 серії оцінки «Охорона праці та техніка безпеки» (OHSAS), який визначає стандарти якості систем безпеки та охорони праці.

Для виконання вимог цього стандарту Daikin Europe N.V. має систему управління безпекою, що включає:

  • Політику щодо техніки безпеки та охорони праці
  • Регулярний аналіз ризиків
  • План заходів для підтримання безпеки
  • Цільові показники охорони праці і здоров'я
  • Додержання відповідних законів і нормативних документів
  • Ефективні навчальні курси та інструкції
  • Повідомлення про техніку безпеки та охорону праці
  • Ефективне вимірювання рівня безпеки в організації
  • Екстрені процедури, пов'язані з діяльністю компанії (наприклад, у випадку витоку холодоагенту, пожежі, екологічного інциденту)
  • Перевірка та оцінка системи безпеки

Докладніше

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?