Skip to main content

Програма для перегляду психрометричних діаграм Daikin Psychrometrics Diagram Viewer

Програма для перегляду психрометричних діаграм Daikin Psychrometrics Diagram Viewer — Функції

Визначайте і використовуйте властивості вологого повітря в умовах, що змінюються

Компанія Daikin пропонує програму Daikin Psychrometrics Diagram Viewer безкоштовно. Вона призначена для поширення по всьому світу.
Цей інструмент призначений для фахівців у галузі кондиціонування повітря і студентів, які вивчають цей предмет. Він надає їм інформацію про властивості оброблюваного повітря.

Функції

  • Визначення всіх властивостей повітря при заданні всього лише двох умов (температура за сухим термометром, температура за вологим термометром, точка роси, відносна вологість, абсолютна вологість, ентальпія, щільність, питомий об'єм і тиск)
  • Відображення психрометричних даних при наведенні мишею на область діаграми
  • Перегляд точок графіка і масштабування відповідної частини екрану
  • Вибір бажаного відображення (Психрометрія або Мольє)
  • Вибір одиниць вимірювання: СІ або британські
  • Відображення або приховування груп ліній
  • Можливість виконання ряду операцій з «точками графіка», наприклад, з'єднання точок, змішування об'ємів повітря, додавання значень холодо-/теплопродуктивності, зволоження водою або парою, охолодження до насичення, осушення тощо.
  • Збереження, відкриття і друк проектів
Програма для перегляду психрометричних діаграм Daikin Psychrometrics Diagram Viewer — Функції

Підтримка?

  • Програма має 37-сторінкову інструкцію у розділі Про програму
  • Тут ви також можете ознайомитися з коротким відеооглядом програми (див. зліва)

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?