Вихідні повітряні заслінки рухаються після вмикання живлення

Після вмикання блока мікрокомп'ютер вмикає привод заслінок, щоб визначити їх положення для ініціалізації.