Skip to main content

Вихідні повітряні заслінки рухаються після вмикання живлення

Після вмикання блока мікрокомп'ютер вмикає привод заслінок, щоб визначити їх положення для ініціалізації.

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?