Skip to main content

Як синхронізувати автоматичний режим роботи BRC1H між програмою Daikin Residential Controller і блоком Sky Air?

Для BRC1H

Щоб синхронізувати автоматичний режим роботи (Auto) між програмою Daikin Residential Controller і дротовим пультом ДК Sky Air виконайте наступне:

  1. Установіть і підключіть пульт ДК BRC1H до внутрішнього блока Sky Air. Для налаштувань за допомогою BRC1E див. розділ «Як синхронізувати автоматичний режим роботи BRC1E між програмою Daikin Residential Controller і блоком Sky Air?» Поширені запитання.
  2. У програмі Madoka Assistant встановіть логіку задавання уставок на «Внутрішній блок» (Indoor unit).

Зміна логіки задавання уставок за допомогою програми Madoka Asрsistant

1. Відкрийте останню версію програми Madoka Assistant.
2. Увімкніть «Розширені налаштування» (Advanced Settings):

1. Перейдіть до головного меню.
2. Виберіть пункт «Про програму» (About). Зверніть увагу, що починаючи з версії 1.10 програми Madoka Assistant, «Розширені налаштування» (Advanced Settings) будуть доступні в розділі «Налаштування програми» (App Settings), а не в розділі «Про програму» (About).

Головне меню програми Madoka Assistant

3. Виберіть пункт «Розширені налаштування» (Advanced Settings):

Екран розділу «Про програму» в Madoka Assistant

4. Увімкніть «Розширені налаштування» (Advanced Settings). З'являється попереджувальне повідомлення.

Вікно «Розширені налаштування» з попередженням у програмі Madoka Assistant

5. Натисніть «Я розумію». Розширений режим тепер увімкнено.

3. Перейдіть до пункту «Налаштування блока» (Unit settings).

Вікно «Налаштування блока» в програмі Madoka Assistant

4. Виберіть пункт «Логіка задавання уставок» (Setpoint logic).

Вікно «Логіка задавання уставок» в програмі Madoka Assistant

5. Виберіть опцію «Внутрішній блок» (Indoor unit) і натисніть «Застосувати» (Apply).

Щоб синхронізувати температуру в кімнаті між програмою Daikin Residential Controller і дротовим пультом ДК Sky Air, задайте налаштування на місці для дротового пульта ДК або за допомогою програми Madoka Assistant, або безпосередньо на дротовому пульті ДК. Щоб отримати додаткову інформацію, див. кроки нижче.

Задавання налаштувань на місці за допомогою програми Madoka Assistant

1. Відкрийте останню версію програми Madoka Assistant.
2. Увімкніть «Розширені налаштування» (Advanced Settings):
1. Перейдіть до головного меню.
2. Виберіть пункт «Про програму» (About).

Головний екран програми Madoka Assistant

3. Натисніть «Версія програми» (Application version) 5 разів, щоб увімкнути режим установника.

Екран розділу «Про програму» в Madoka Assistant

4. Задайте режим установника як «Тимчасовий» (Temporary).

Режим установника в програмі Madoka Assistant — Тимчасовий

5. Поверніться на головний екран і виберіть пульт ДК.
6. Перейдіть до пункту «Налаштування блока» (Unit settings) у меню налаштувань.

Екран «Налаштування блока» в програмі Madoka Assistant

7. Перейдіть до пункту «Налаштування на місці» (Field Settings).

Екран «Налаштування на місці» в програмі Madoka Assistant

8. Виберіть пункт 02 у розділі «Режим 10» (Mode 10) і задайте значення 02.

Екран редагування поля в програмі Madoka Assistant — Режим 10, значення 02

9. Виберіть пункт «01 Датчик термостата » (01 Thermostat sensor) у розділі «Режим 1c» (Mode 1c) і встановіть значення на «01 - Терморезистор внутрішнього блока» (01 - Indoor unit thermistor).

Екран редагування поля в програмі Madoka Assistant — Режим 1c, значення 01

10. У верхньому правому куті натисніть «Застосувати» (Apply). Підтвердьте, натиснувши «Застосувати» (Apply) ще раз у спливаючому вікні підтвердження.

Спливаюче вікно «Застосувати налаштування» в програмі Madoka Assistant

11. Виберіть «Застосувати до пульта ДК» (Apply to remote controller).

Програма Madoka Assistant, застосування налаштувань до пульта ДК

12. Переконайтеся, що пульт ДК перезапускається. Нові налаштування застосовуються після перезапуску пульта ДК.

Програма Madoka Assistant, перезапуск пульта ДК

Задавання налаштувань на місці на дротовому пульті ДК


Зверніть увагу, що вам не потрібно задавати налаштування на місці на дротовому пульті ДК, якщо ви вже налаштували їх за допомогою програми Madoka Assistant (див. Вище).

1. Натисніть на середню кнопку (коло) й утримуйте її в натиснутому положенні до появи інформаційного екрана

Середня кнопка (коло) дротового пульта ДК

2. Натисніть одночасно ліву кнопку (мінус) і середню кнопку (коло) й утримуйте їх в натиснутому положенні до входу в меню установника.

Ліва й середня кнопки дротового пульта ДК

3. Перейдіть до меню налаштувань на місці внутрішнього блока. Піктограма меню зображує документ із гайковим ключем перед ним.

Дротовий пульт ДК, налаштування на місці із зображенням документа з гайковим ключем

4. Виберіть «Режим 10» (Mode 10) і підтвердьте свій вибір.

Дротовий пульт ДК, підтвердження режиму 10

5. Змініть налаштування (SW) на 02 й задайте значення 02.

Дротовий пульт ДК, перехід з SW на 02

6. Підтвердьте свій вибір.

Дротовий пульт ДК, підтвердження переходу з SW на 02

7. Виберіть «Режим 1c» (Mode 1c) і підтвердьте свій вибір.

Дротовий пульт ДК, «Режим 1c» і його підтвердження

8. Змініть налаштування (SW) на 01 й задайте значення 01. Підтвердьте свій вибір.

Дротовий пульт ДК, підтвердження переходу з SW на 01

9. У меню налаштувань на місці виберіть «X», щоб повернутися до попереднього меню.

Дротовий пульт ДК, вибір «X»

10. У меню установника перейдіть до піктограми зі стрілкою і виберіть її, щоб перезапустити дротовий пульт ДК і застосувати нові налаштування.

Дротовий пульт ДК, піктограма зі стрілкою для перезапуску

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?