Skip to main content

Як користуватися дротовим пультом ДК Madoka?

Порядок користування

  • Натисніть кнопку «Увімк./Вимк.», задайте значення уставки, виберіть робочий режим, напрямок повітряного потоку й швидкість обертання вентилятора на дротовому пульті ДК Madoka.
  • Створіть пару між пультам ДК і програмою Madoka Assistant
  • Завантажте з App Store
  • Завантажте з Google Play Store
  • Задайте графіки за допомогою програми Madoka Assistant.

Програма Madoka Assistant

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?