На етикетці мого пристрою зображений сміттєвий бак. Що це означає?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Ваш продукт позначений таким символом. Це означає, що електричні та електронні пристрої не можна змішувати з несортованими побутовими відходами.

Не намагайтеся демонтувати систему самостійно: демонтаж системи і її частин повинен виконуватися кваліфікованою монтажною організацією відповідно до місцевого та національного законодавства.

Переробка обладнання та відходів повинна здійснюватися спеціалізованою організацією, що займається повторним використанням, утилізацією та отриманням придатних для повторного використання матеріалів.

Виконуючи правильну утилізацію цього продукту, ви допомагаєте запобігти можливим негативним наслідкам впливу матеріалів продукту на навколишнє середовище і здоров'я людини. Для отримання більш детальної інформації зверніться в монтажну організацію або місцеві органи влади.