Skip to main content

Повітряні заслінки не рухаються одночасно в головному та додатковому блоках у мультисистемі з паралельною роботою блоків

Існує незначна затримка в передачі сигналу між головними та додатковими блоками. Це не є несправністю.

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?