Повітряні заслінки не рухаються одночасно в головному та додатковому блоках у мультисистемі з паралельною роботою блоків

Існує незначна затримка в передачі сигналу між головними та додатковими блоками. Це не є несправністю.