Skip to main content

Що таке алергени?

Це забруднення, що містяться у повітрі, які можуть викликати алергічну реакцію. У міських умовах, суміш алергенів з іншими забруднювачами, що містяться в повітрі, так званими ад'ювантами, такими як продукти вихлопу дизельних двигунів (DEP) і леткі органічні сполуки (VOC), що містяться в будівельних матеріалах, та ін., може зробити алергени небезпечними для здоров'я. У свою чергу, це призводить до посилення негативного впливу на здоров'я з обтяжуючими симптомами і розвитком прихованих форм алергії.

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?