Skip to main content

Що таке звуковий тиск/звукова потужність?

Рівень звукового тиску (Lp)

Міра звукової енергії, випромінюваної з джерела шуму, яка виражається в децибелах або дБА

Рівень звукової потужності (Lw)

Те ж саме, але вимірюється в заздалегідь визначених умовах
Рівень звукової потужності не залежить від:

  • місцезнаходження обладнання
  • умов навколишнього середовища, і
  • відстані від точки вимірювання

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?