Skip to main content

У чому різниця між явним і неявним теплом?

При кондиціонуванні повітря актуальні дві форми тепла:

  • явне тепло
  • приховане тепло

Явне тепло

Коли об'єкт нагрівається, його температура підвищується по мірі додавання тепла. Збільшення тепла називається явним теплом. Аналогічним чином, коли тепло відводиться від об'єкта і його температура падає, видалене тепло також називається явним теплом. Тепло, що приводить до зміни температури в об'єкті, називається явним теплом.

Приховане тепло

Всі чисті речовини в природі здатні змінити свій стан. Тверді частинки можуть перетворитися на рідини (лід на воду), а рідини можуть перетворитися на гази (вода на пару), але такі зміни вимагають додавання або відведення тепла. Тепло, яке викликає ці зміни, називається прихованим теплом.

Однак приховане тепло не впливає на температуру речовини: наприклад, вода зберігає температуру 100°C при кипінні. Тепло, що додається для підтримки кипіння води, і є прихованим теплом. Тепло, яке викликає зміну стану без будь-яких змін в температурі, називається прихованим теплом.

Оцінка цієї різниці має фундаментальне значення для розуміння того, чому холодоагент використовується в системах охолодження. Це також пояснює, чому терміни «повна продуктивність» (явне й приховане тепло) і «явна продуктивність» використовуються для визначення холодопродуктивності блока. Під час охолодження всередині пристрою утворюється конденсат за рахунок видалення прихованого тепла з повітря. Продуктивність по сухому теплу (явна теплопродуктивність) - це продуктивність, необхідна для зниження температури, а прихована продуктивність - це продуктивність, необхідна для видалення вологи з повітря.

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?