Skip to main content

Зелена угода — це історичний момент для ЄС: для досягнення поставлений цілей нам і потрібні теплові насоси

Декарбонізація сектора опалення й ГВП стане ключем до зведення до нуля впливу економіки Європи на клімат до 2050 року. Daikin підтримує Зелену угоду ЄС і вважає, що теплові насоси зіграють важливу роль у скороченні впливу на клімат у Європі, а також у поєднанні декарбонізації зі сталим економічним зростанням.

Європа хоче стати першим у світі континентом із нульовим рівнем викидів вуглекислого газу до 2050 року, а Комісія ЄС прагне скоротити викиди як мінімум на 55% до 2030 року. Daikin дотримується цього напрямку, прагнучи до 2050 року стати глобальною компанією з нульовими викидами вуглекислого газу.1

Європейський план інвестицій у Зелену угоду2 розраховує на те, щоб залучити (як мінімум) 1 трильйон євро інвестицій від Європейського Союзу, національних урядів і приватного сектора для досягнення вуглецевої нейтральності в ЄС.3 В умовах пандемії COVID-19 і економічної кризи план інвестицій у Зелену угоду також лежить в основі «ЄС наступного покоління» — програми відновлення після COVID-19 вартістю 750 мільярдів євро.

Декарбонізація Європи та відновлення після пандемії COVID-19 — серйозні завдання. Представляючи Зелену угоду, голова Європейської Комісії навіть назвала його «новим польотом на Місяць» для Європи. Реалізуючи Зелену угоду, ми сподіваємося, що ЄС і його держави-члени будуть просувати низьковуглецеві технології, такі як теплові насоси, встановлюючи справедливі ціни на вуглеводневе паливо та стимулюючи відмову від систем опалення/ГВП на викопному паливі.

Чим вирізняється тепловий насос?

Сьогодні на європейський житловий фонд припадає приблизно 36% всіх викидів CO2 в Євросоюзі. З огляду на те, що майже 50% кінцевого споживання енергії ЄС використовується для опалення, ГВП та охолодження, з яких 80% — в будівлях4, потенціал для декарбонізації цього сектора величезний.

  • Теплові насоси — перевірене рішення, і у Європи є технології, досвід та інвестиції для подальшого його розширення. Теплові насоси вже сьогодні готові стати частиною екологічної програми ЄС, адже вони підходять для приватних і багатоквартирних будинків, ремонту й нового житла, дрібних і великих комерційних будівель і промислових підприємств.
  • Теплові насоси — це технологія опалення/ГВП з низьким рівнем викидів вуглецю. На сьогоднішній день на кожен кВтг тепла, що подається, вуглецевий слід теплового насоса становить приблизно половину від аналогічного показника високоефективного газового бойлера, при цьому перший має ще нижчий потенціал вуглецевого впливу завдяки подальшій декарбонізації виробництва електроенергії в ЕС5.
  • Теплові насоси використовують поновлювані джерела енергії, такі як теплова енергія повітря, води або землі. Вони доступні по всій Європі, їх не потрібно імпортувати.
  • Теплові насоси будуть поступово переходити на електроенергію з поновлюваних джерел, і вже зараз це рішення рухається до повної кліматичної нейтральності. Наприклад, до 2030 року частка виробництва електроенергії з поновлюваних джерел в ЄС повинна як мінімум вдвічі перевищувати нинішній рівень — 32%, складаючи приблизно 65% або більше6.
  • Крім того, теплові насоси відіграють важливу роль у забезпеченні рівноваги енергосистеми, тим самим підтримуючи подальше розгортання виробництва поновлюваної енергії, наприклад, виступаючи в якості теплової акумуляторної батареї та інструменту для гнучкого балансування попиту та пропозиції енергії.

Інвестиції в теплові насоси також сприяють економічному зростанню ЄС, оскільки вони розробляються та виробляються в Європі у великих обсягах. Daikin, наприклад, має європейський науково-дослідний центр і 5 заводів у Європі, пов'язаних з технологіями теплових насосів.

Кожен євро, вкладений у технологію теплових насосів, — це євро, інвестований у створення робочих місць на місцевому рівні. Зараз у галузі теплових насосів у Європі зайнято 225 000 людей7. Подальші інвестиції в поновлювані джерела тепла принесуть користь як європейській економіці, так і навколишньому середовищу.

Історія успіху Швеції

В 1980-х Швеція почала амбіційну політику по заміні бойлерів на викопному паливі на теплові насоси. Сьогодні теплові насоси є стандартним рішенням для опалення шведських будинків. Прагнення зробити теплові насоси стандартною технологією для опалення житлових будинків допомогло скоротити загальні викиди парникових газів на 33,7% в період з 1990 по 2018 рік8.

Інші європейські країни починають свій шлях у тому ж напрямку. Останнім часом такі країни, як Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди, запустили аналогічні схеми просування теплових насосів і заміни бойлерів.

Усунення стимулів до використання рішень, пов'язаних із викидами вуглекислого газу

Дотримуючись Зеленої угоди, у політиків країн-членів ЄС є два шляхи для досягнення повної декарбонізації.

По-перше, країни-члени ЄС можуть припинити використання викопного палива. Необхідно поетапно відмовитися від найбільш забруднюючих систем опалення. З січня 2020 року в Австрії заборонена установка бойлерів на рідкому паливі в новобудовах. Це відмінна ініціатива. Політики могли б уникнути потреби у використанні викопного палива. Навіть сьогодні прямі або непрямі фактори стимулюють експлуатацію бойлерів на рідкому паливі та на газу, наприклад, через відмінності в оподаткуванні порівняно з тепловими насосами.

По-друге, необхідно надати поновлюваним технологіям рівні можливості. Розрив між цінами на електроенергію та газ у багатьох країнах-членах ЄС занадто великий, через що важко зробити тепловий насос економічно привабливою інвестицією для громадян ЄС9. Різні заохочення можуть допомогти подолати цей розрив на певний період, проте в довгостроковій перспективі вартість енергії повинна краще відображати вуглецеємність. Встановлення зборів на викиди вуглекислого газу може сприяти подальшому їх скороченню за рахунок поширення Системи торгівлі емісійними квотами ЄС (ETS) на всі викиди від спалювання викопного палива в будинках, а також перегляду Директиви про оподаткування енергії10.

Мотивація споживачів

Потрібно мотивувати споживачів, які бажають замінити свої системи на викопному паливі, уважніше придивитися до теплових насосів. У цій сфері постійно впроваджуються інновації, спрямовані на те, щоб зробити теплові насоси привабливими завдяки поєднанню характеристик продукту, цін, дизайну та зручності для установника та кінцевого користувача11. Промисловість може активніше просувати інформацію про переваги теплових насосів, щоб кінцеві користувачі дізналися про них більше.

Уряди вже привертають увагу споживачів до теплових насосів, виступаючи ініціаторами реконструкцій житлових будинків. Однак крім цього є й інші способи представлення теплових насосів як вигідного рішення, наприклад, відображення використання поновлюваних джерел енергії в загальному показнику енергоспоживання будівлі. Це дасть споживачам поштовх провести детальний розрахунок сукупної вартості володіння й уважніше вивчити позитивний екологічний вплив12. На цьому етапі переваги теплових насосів стануть для них очевидними.

Доступно в усій Європі

У короткостроковій перспективі державні ініціативи можуть допомогти прискорити перехід на системи опалення із нульовим рівнем вуглецевих викидів і зробити теплові насоси доступними для всіх європейців. Однак у більш довгостроковій перспективі необхідні точні розцінки на енергію та показники енергетичних і вуглецевих характеристик будівлі, що будуть мотивувати кінцевого користувача інвестувати в технологію теплових насосів.

Приклади Швеції та інших європейських країн показують ефективність цієї стратегії. Наприклад, Франція та Німеччина розробили масштабні та широко використовувані схеми заміни бойлерів на рідкому паливі. Крім того, Італія запустила програму «Супербонус» для просування теплових насосів завдяки поверненню 110% їх вартості у вигляді податкових пільг.

Daikin разом з іншими лідерами галузі візьме на себе завдання донести до кінцевих користувачів інформацію про теплові насоси та їх переваги. Ми також щодня працюємо над створенням бази кваліфікованих фахівців з установки для забезпечення правильності монтажу та легкості експлуатації для споживачів.

Що далі?

Daikin поставила собі за мету до 2050 року стати глобальною компанією з нульовим рівнем викидів вуглекислого газу. Ми переконані, що всі зацікавлені сторони — політики, лідери галузі та споживачі — переслідують одну й ту саму мету — закласти фундамент для абсолютно екологічного майбутнього. Разом ми зможемо декарбонізувати сектор опалення й ГВП в Європі та досягти головної мети Зеленої угоди. І діяти треба прямо зараз.

1 Екологічна відповідальність Daikin, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Європейська Комісія, Питання та відповіді, 14 вересня 2020 р., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Європейський Парламент, «Європейський план фінансування заходів, спрямованих на протидію кліматичним змінам, на один трильйон євро», 6 серпня 2020 р., https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Стратегія ЄС щодо опалення, ГВП та охолодження, 17 вересня 2020 р., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN і супутні робочі документи з питань персоналу, 17 вересня 2020 р., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 Оглядове дослідження VHK Екодизайн і енергетичне маркування для обігрівачів приміщень і комбінованих нагрівачів, Завдання 5, Малюнок 7, 17 вересня 2020 р., https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському соціально-економічному комітету та Комітету регіонів, 17 вересня 2020 р., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Європейська Комісія, «Конкурентоспроможність галузі опалення та охолодження», 28 червня 2019 р., https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Міжнародне енергетичне агентство, Огляд прикладу Швеції, 14 вересня 2020 р., https://www.iea.org/countries/sweden

9 Євростат, Статистика цін на електроенергію: Статистичні дані, 17 вересня 2020 р., https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Повідомлення Комісії Європейському Парламенту, Раді, Європейському соціально-економічному комітету та Комітету регіонів, 17 вересня 2020 р., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Daikin Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin, наприклад, надає фахівцям з установки та споживачам інструмент вибору рішення Stand by me: https://standbyme.daikin.eu/

Релевантні статті

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Знайти більше інформації

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?